Restwarmte? Arteq wekt er stroom mee op!

Industrie en energiecentrales produceren een hoop warmte. De warmte die over is in een fabriek of centrale heet restwarmte. Vaak wordt hier niets mee gedaan en dat is zonde, want dit kan worden omgezet in andere energie. Dat proces heet ORC; daarbij wordt vloeistof gebruikt met een lager kookpunt dan water om elektriciteit op te wekken. Dit gebeurt gelukkig al, maar dat moet nog veel effectiever. Precies daar komt de volgende innovatie van Arteq Power om de hoek kijken.

Lagere temperaturen

Voor het opwekken van elektriciteit wordt nu restwarmte gebruikt van 70 tot 80 graden Celsius gebruikt. De Arteq Heat to Power kan dit realiseren met nog lagere temeraturen. Daarnaast laat de natuur Arteq Heat to Power laat de natuur namelijk zijn werk doen. Wat wil dat zeggen? Een normale ORC-installatie maakt gebruik van een pomp. De Heat to Power werkt door het gewicht van de vloeistof in het proces. Dat levert grote voordelen op. Eén: er zijn minder mechanische componenten nodig voor de installatie. Twee: het proces verbruikt minder energie. 

Arteq te water

Het blijft niet bij restwarmte op het land alleen. Het proces kan zelfs worden toegepast op de oceaan. Warm en koud oceaanwater kan namelijk ook gebruikt worden om de vloeistof in de Heat to Power op te warmen en weer af te koelen. Hierdoor ontstaat een cyclus die draaiende wordt gehouden door een onuitputbare bron van energie: de oceaan.

Pilot

Het is tijd dat de wereld kennis maakt met de Arteq Heat to Power. Momenteel draait een pilot in de Botlek (bij Plant One Rotterdam) om aan te tonen dat de innovatie haalbaar is. Na de pilot zal de hulp van No Bullshit goed van pas kunnen komen op het gebied van marketing en communicatie. Het is toch zonde dat wij zoveel warmte en andere energiebronnen onbenut laten? Zeker in een tijd waarin we op zoek moeten naar slimme en schone manieren van energie opwekken. Arteq Power kan bijdragen aan een schonere planeet en dit verdient een podium.