Sweep maakt olie van plastic

Al dat plastic dat je weggooit wordt wekelijks door de vuilnismannen opgehaald en die gooien het, hupsakee, de verbrandingsoven in. Weg is weg. Dat is dus niet van deze tijd volgens Sweep International. Dat afvalplastic is namelijk hartstikke waardevol. Dankzij de Sweep-installatie kan er namelijk brandstof van plastic afval worden gemaakt. Dus, zwerfafval en plasticsoep, het jachtseizoen in geopend.

Pyrolyse

Sweep maakt jacht op onbruikbare afvalplastics, dat bijvoorbeeld door initiatieven als BakkieBakkie (een andere No Bullshitkandidaat) verzameld kan worden. Door dit plastic af te breken door middel van pyrolyse, dus geen verbranding, ontstaat er opnieuw olie. Pyrolyse is een proces dat grondstoffen verhit zonder dat daar zuurstof aan te pas komt.

Minder import olie

De installatie levert een aantal grote voordelen op. De laagzwavelige olie die wordt geproduceerd is bijvoorbeeld geschikt voor zee- en binnenvaartschepen die de Rotterdamse haven binnenvaren. Er hoeft dus minder olie geïmporteerd te worden, want het is in Nederland al in overvloed aanwezig in de vorm van plastic. Ook door de relatief lage temperatuur in de Sweep-installatie (zo’n 450 graden Celsius) wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Plastic soep

Dan hebben we het nog niet eens over die overmatige aanwezigheid van plastic gehad. De Sweep-installatie draagt op een duurzame en innovatieve manier bij aan het oplossen van het plastic afvalprobleem. Een unieke eigenschap van de installatie is dat het alle soorten plastic kan verwerken, vuil of schoon. Dit hoeft niet meer gereinigd te worden, wat het afval inzamelen een stuk gemakkelijker maakt.

Demo

Afvalplastic kan veel nuttiger gebruikt worden dan het alleen naar de vuilverbranding te brengen. Daarom wil Sweep graag een demo-installatie in Nederland bouwen. Dat is de beste manier om de grote voordelen van deze installatie zichtbaar te maken. No Bullshit wil graag helpen om Sweep op de kaart en in de agenda’s te krijgen, zodat Sweep een onderdeel kan worden van de ‘next economy’.